Naama Tsabar on the multidisciplinary arts festival Stadstriënnale Hasselt-Genk

Naama Tsabar on the multidisciplinary arts festival Stadstriënnale Hasselt-Genk / (This is the Sound of ™) / Opening on October 1st, 2016