אתגרי הדמוקרטיה בישראל

ביום שישי,9 בפברואר בשעה 11 בבוקר נקיים מפגש עם פרופ’ מרדכי קרמניצר על אתגרי הדמוקרטיה בישראל

המפגש יתקיים בגלריה דביר, ראשית חוכמה 14, טל:03-6043003

מרדכי קרמניצר  פרופסור (אמריטוס) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר דיקן הפקולטה ונשיא מועצת העיתונות.

סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

תחומי מומחיותו: משפט פלילי, משפט ציבורי (חוקתי ומנהלי) ומשפט צבאי

News from Home

On view:

Feb 06th – Mar 20th, 2021

Thursday to Saturday by appointment

Please book a visit by email at international@dvirgallery.com or by phone at +972 36 043 003

ARTWORKS IN THE SHOW